Privacy Policy

poldersekermis.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privaceverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

poldersekermis.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam;
  • E-mail adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@poldersekermis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

poldersekermis.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het aanmelden voor evenementen die plaatsvinden bij de Polderse Kermis;
  • Het aanmelden voor win-acties tijdens de Polderse Kermis.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

poldersekermis.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

poldersekermis.nl verstrekt uitsluitend alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

poldersekermis.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. poldersekermis.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij maken uitsluitend gebruik van Google Analytics. poldersekermis.nl heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. IP adressen worden geanonimiseerd en gegevens delen met andere onderdelen binnen Google zijn uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

poldersekermis.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@poldersekermis.nl.

Google

Om verdere analyse mogelijk te maken maken we gebruik van Google Analytics, een web analyse dienst die geleverd wordt door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekst bestanden die het mogelijk maken om het gedrag beter te kunnen analyseren. De informatie die gegenereert wordt door deze cookie over uw gebruik op onze website wordt verstuurd naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, rapporten te genereren over de activiteit op deze website en internet gebruik. Google mag deze informatie ook doorsturen naar derden wanneer zij hier toe verplicht wordt door de wet, of wanneer een derde partij informatie verwerkt uit naam van Google. Google associeert uw IP adres niet met andere data die door Google wordt opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen door de juiste instellingen aan te passen in uw browser. Echter, het is mogelijk dat delen van de website niet zullen werken zoals verwacht. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van data over u door Google op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.